Bỏ qua địa chỉ đầy đủ của một địa điểm, không nói cảm ơn, tự mua đồ hay gây sự chú ý,… là những điều cần bỏ ngay khi bạn…

Nước Anh nổi tiếng với nền văn hóa đặc sắc và đậm chất phương Tây với những ngày lễ lớn đặc biệt trong năm. Một trong số đó là ngày…