I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐẠI HỌC SUNDERLAND University of Sunderland (Đại học Sunderland) Khẩu hiệu: Sweetly absorbing knowledge Loại hình: Công lập Hiệu trưởng: Ngài Steve Cram Sinh viên:…