Tìm kiếm nhà trọ là một trong những vấn đề quan trọng nhất du học sinh tới Anh quan tâm. Việc lựa chọn chỗ ở sẽ ảnh hưởng rất lớn…