Cũng giống như khi còn ở Việt Nam, sang Anh du học bạn ắt sẽ gặp nhiều tiếng lóng được sử dụng giữa các bạn du học sinh quốc tế…