Cũng giống như khi còn ở Việt Nam, sang Anh du học bạn ắt sẽ gặp nhiều tiếng lóng được sử dụng giữa các bạn du học sinh quốc tế…

Tìm kiếm nhà trọ là một trong những vấn đề quan trọng nhất du học sinh tới Anh quan tâm. Việc lựa chọn chỗ ở sẽ ảnh hưởng rất lớn…