Vương quốc Anh có nền văn hóa đa dạng và phong phú. Trong lịch sử của mình, Anh là điểm đến của nhiều cư dân trên toàn thế giới. Chính…