Đi du học Anh được 2 năm, bạn Nguyễn Minh Trang, sinh viên ngành Kinh tế của đại học City University, London, Vương Quốc Anh đã bị cuốn hút bởi…