Sẽ chẳng còn thú vị nếu như cuộc sống du học của bạn chỉ quẩn quanh những bức tường từ phòng ở tới lớp học tới thư viện rồi lại…