Chẳng phải lúc nào nước Anh cũng mù sương như tên gọi xứ sương mù của nơi này. Vẫn có những khoảng thời gian mùa thu khiến người ta xao…