Lực lượng giảng viên giảng dạy trình độ cao, chất lượng giảng dạy được đánh giá ngang ngửa với ông lớn giáo dục Mỹ, du học Anh ngành tâm lý…