Ngày nay rất nhiều bạn trẻ có mong muốn đi du học sau khi hoàn thành xong chương trình phổ thông hoặc đại học. Thường thi các bạn sẽ phải…

Đi du học Anh được 2 năm, bạn Nguyễn Minh Trang, sinh viên ngành Kinh tế của đại học City University, London, Vương Quốc Anh đã bị cuốn hút bởi…