London là thủ đô của đất nước Anh, đồng thời đây cũng là một trung tâm văn hóa và du lịch nổi tiếng thế giới. Ở London có rất nhiều…