Đại học Thames Valley (Thames Valley University – TVU) là trường đại học của Anh dựa trên các cơ sở tại Slough – Reading ở Berkshire và Ealing – Brentford…