Tháng 9 đang đến gần, các bạn học sinh có nguyện vọng du học Anh phải nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ cho kịp kỳ mùa thu tới. Để lập được một kế…