Cũng như các trường đại học khác tại Anh, Hertfordshire là trường đào tạo đa ngành với thế mạnh là ngành Kỹ thuật (Engineering) xếp hạng thứ 16 tại Vương…