Đại học Birmingham được thành lập hơn 100 năm, có bề dày truyền thống trong việc khám phá và phát minh trên tất cả các lĩnh vực học thuật. Đây…