Trường Đại học Anglia Ruskin (Anglia Ruskin University) được thành lập từ năm 1858, với hơn 150 năm phát triển trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân…