1. Vài Nét Về Trường: Regents College nằm tại Công viên Regent, ngay tại Trung tâm London. Được xây dựng vào năm 1913, ban đầu, trường là một phần của…