Được đánh giá là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu tại châu Âu, nước Anh không chi là điểm tới du học lý tưởng mà còn mở…