Bạn đang chuẩn bị cho chuyến du học Anh sắp tới, đừng ngần ngại dành vài phút và lắng nghe các ‘ma cũ’ truyền đạt kinh nghiệm du học Anh…