Du học Anh: Trường Abbey College được thành lập năm 1874, đặt tại thị trấn Malvern xinh đẹp của vùng Worcestershire trung tâm nước Anh, là trường cung cấp chương…