Bậc Sau Đại Học

Du học Anh – Nền tảng cho bậc cử nhân và thạc sĩ tại Anh

Du hoc Anh - Nền tảng cho bậc cử nhân và thạc sĩ tại Anh Ông Chris Kelso, giám đốc tuyển sinh Quốc tế (khoa dự bị) của 12 trường đại học tại Anh sẽ giới thiệu về các khóa dự bị đại học, Diploma và dự bị thạc sĩ. Chương trình được cho là bước chuẩn bị vững chắc và đảm bảo để theo học khóa cử nhân và thạc sĩ tại Anh.

Đăng ký các khóa này, học sinh viên sẽ học tập ngay tại trung tâm các trường đại học đồng thời sinh viên có đầy đủ quyền lợi như sinh viên chính thức ngay từ ngày đầu tiên.

Đây là cơ hội làm quen với môi trường đại học Anh trước khi vào chương trình chính khóa sau này.

 

Học sinh quốc tế không bị yêu cầu thi lại IELTS sau khi kết thúc khóa học và được nhà trường ưu tiên thu xếp chỗ ở cho sinh viên quốc tế.

Yêu cầu nhập học:

Dự bị đại học

Học hết lớp 11. Điểm TB từ 7,5 trở lên hoặc học hết lớp 12. Điểm TB từ 6.5 trở lên.

Tiếng Anh: tương đương IETLS 5.

Diploma (tương đương năm thứ nhất ĐH)

Học hết lớp 12. Điểm TB 7,5 trở lên

Tiếng Anh: tương đương IELTS 5.5 (điểm viết không dưới 5)

Dự bị thạc sĩ

Tốt nghiệp Đại học

Tiếng Anh: tương đương IELTS 5.

Tuổi: tối thiểu 20 tuổi trở lên

12 trường đại học sẽ được giới thiệu gồm: University of Heriot Watt; University of Huddersfield; Keele University; Kingston University London; University of; ancaster; University of Leicester; University of Lincoln; Liverpool John Moores University; University of Stirling; University of Surrey; University of Sussex; University of Wales;

Đăng bình luận