Ai cũng biết nền giáo dục Anh là miễn chê, nhưng cứ nhắc đến mấy từ “du học Anh” là dân tình lại lắc đầu le lưỡi “Eo ơi, đắt…

Sinh hoạt phí: Sinh hoạt phí ở Vương quốc Anh thay đổi theo vùng. Nói chung, giá cả sinh hoạt ở London và các thành phố ở miền đông nam…