Một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà tuyển sinh chính là việc sinh viên bỏ học khi du học. Nhằm giải quyết các vấn đề đó, các trường Đại học tại Anh quốc đã đưa vào hệ thống quản lý ứng dụng smartphone Fitbit – phần mềm kết nối sinh viên và