Nhiều học sinh khi chọn du học Anh băn khoăn chưa biết nên chọn chương trình A- level hay Foundation cho hợp lý. Chương trình A- level có thể được xem tương đương với chương trình lớp 11-12 tại VN. Học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 hoặc 11 tại VN